PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM

KLINICKÁ

PSYCHOLOGIE A PSYCHIATRIE

Jsme nestátní zdravotnické zařízení pro dospělou a dětskou klinickou psychologii č. reg. S-MHMP/966213/12/ZDR a

nestátní zdravotnické zařízení pro psychiatrii č. reg. MHMP 310270/2020

Více o našich klinických službách...

DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE
Máme akreditaci MDČR k dopravně-psychologickému vyšetření

Více o dopravní psychologii...

PORADENSTVÍ a ONLINE SLUŽBY
          Haštalská 760/27
          Praha 1
          110 00            Metro B
            stanice Náměstí Republiky

            Tramvaj 26, 15, 8, 6
            stanice Dlouhá třída
          +420 739 090 197
         
Hovory, SMS a Whatsapp

          info@propsyche.cz

          během sezení hovory nepřijímáme          Pondělí - Pátek
          9- 13 / 14-18
         
Po dohodě lze sjednat schůzku
         
mimo ordinační a provozní dobu.

          Pro dopravně psychologické vyšetření
          nabízíme i víkendové termíny.
Image


Pro klinickou psychologii přijímáme pacienty všech zdravotních pojišťoven České Republiky

náš tým

PhDr. Mabel V. Rodriguez M., Ph.D založila PROPSYCHE s.r.o., kde pracuje jako klinická psycholožka. Současně působí i jako vedoucí skupiny Neurokognice v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ)...

Více...

PhDr. Mabel Rodriguez, Ph. D.

Vladimíra Šídlová pracuje v PROPSYCHE s.r.o. jako klinická psycholožka. Věnuje se psychodiagnostice dospělých a dospívajících...

Více...

Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová

Ing. Mgr. José Leonardo Arias Panamá, působí jako psycholog v PROPSYCHE s.r.o., kde se věnuje psychologické diagnostice dětí a dospělých, individuálnímu poradenství a psychoterapii. Současně dokončuje kvalifikační kurz psychologa ve zdravotnictví....

Více...

Ing. Mgr. José Leonardo Arias

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. působí jako klinická psycholožka v PROPSYCHE, s.r.o. Současně působila jako odborný asistent klinické psychologie na Katedře psychologie FFUK, lektoruje v rámci výcviku telefonické krizové intervence...

Více...

PhDr. Katarina Lonekova, Ph. D.

prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. ....

Více...

prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Mgr. Alexandra Slobodníková Ph.D. v PROPSYCHE s.r.o. působí jako psycholožka ve zdravotnictví. Věnuje se psychologické diagnostice dospělých, poskytuje individuální psychologické konzultace a krizovou intervenci...

Více...

Mgr. Alexandra Slobodníková Ph.D.

Aris Leonidas Matarangas Rodriguez je office managerem našeho centra pro duševní zdraví. ....

Více...

Aris Matarangas Rodriguez

Lucie Botorová působí jako klinický psycholog v PROPSYCHE, s.r.o. Rovněž pracuje na stejné pozici v Centru duševního zdraví pro děti a adolescenty v Praze...

Více...

PhDr. Mgr. Lucie Botorová

Mgr. Tereza Damborská ....

Více...

Mgr. Tereza Damborská

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. působí ve funkci primáře kliniky PCP/NUDZ, v NUDZ též jako náměstek pro klinický výzkum a vedoucí výzkumného programu...

Více...

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Image

Propsyche je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR
pro Specializační vzdělávání v oboru KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

V naší práci klademe důkaz na celostní přístup.
Je velmi důležité být součástí širšího kontextu profesionálních služeb, takže můžeme s jistotou nabídnout našim klientům služby na nejvyšší úrovni.

Image

ProPsyche s.r.o.
založeno v roce 2010
IČO 24719935