ProPsyche - Centrum pro duševní zdraví

PROPSYCHE s.r.o je nestátní zdravotnické zařízení. Poskytuje odborné služby v oblasti duševního zdraví při dětské a dospěle psychodiagnostické činnosti, poradenství, psychoterapii a krizové intervenci.

Naši odborníci kladou důraz na další profesní rozvoj a odborné dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání, publikační a výzkumné činnosti, účast na odborných konferencích, školeních a stáží.

ProPsyche je také místem učení pro studenty a kolegy ve formě stáží, školení a supervizí.

Naše Filozofie

Název „ProPsyche“ vystihuje zaměření našeho centra, tím je péče o duševní zdraví. Motýl, jako znak centra, symbolizuje individualitu člověka. Ta je tvořena nejen svými vnějšími znaky, ale především představuje symbol bohatého a rozmanitého vnitřního světa. Sám zdánlivě křehký a neuchopitelný, podléhající vlivům vnějšího prostředí a společnosti, ale přitom nesmírně dynamický, schopný měnit se a ovlivňovat své okolí.

Náš  tým vysoce kvalifikovaných odborníků poskytuje služby na vysoké profesionální úrovni, s důrazem na respekt a individualitu každého klienta, včetně multikulturálního přístupu.

V naší práci se řídíme etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.

Etický kodex české psychoterapeutické společnosti (PDF)

motyl_-_o_nas.png

KDE NÁS NAJDETE


Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1


ORDINAČNÍ DOBA


Pondělí - Pátek 9 – 13 / 14 – 18

Po dohodě možno sjednat schůzku i mimo ordinační a provozní dobu.

CHCI SE OBJEDNAT


Mobil: +420 604 209 649

Email: info@propsyche.cz

Objednat se můžete emailem, telefonicky, nebo využít :


Online formulář

Naše služby

NAŠE SPOLUPRÁCE

V naší práci klademe důraz na celostním přístupem. Je proto velmi důležité být součástí širšího kontextu profesionálních služeb, takže můžeme s jistotou nabídnout našim klientům služby na nejvyšší úrovni.

NÁŠ TÝM

motylek logo

PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.

PhDr. Mabel Rodriguez založila PROPSYCHE s.r.o., kde pracuje jako klinická psycholožka. Současně působí jako vědecká pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ; dříve Psychiatrickém centru Praha (PCP). Má bohaté zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou...

Číst dále...

motylek logo

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. působí jako klinická psycholožka v PROPSYCHE, s.r.o.. Současně působí jako odborný asistent klinické psychologie na Katedře psychologie FFUK, přednáší klinickou psychologii pro studenty amerických univerzit...

Číst dále...

motylek logo

Mgr. Pavlína Soukupová

Mgr. Pavlína Soukupová působí jako psycholog ve zdravotnictví v PROPSYCHE s.r.o., kde se věnuje psychologické diagnostice dospělých, individuálnímu poradenství a psychoterapii. Současně studuje v doktorském studijním programu na katedře Psychologie FFUK obor Klinická psychologie a psychologie zdraví. Je zařazena do předatestační přípravy v klinické psychologii v rámci postgraduálního vzdělávání IPVZ. Absolvuje psychoterapeutický výcvik v Institutu aplikované psychoanalýzy akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP jako komplexní program vzdělávání v psychoterapii. Pracuje pod pravidelnou supervizí.

Číst dále...