Dopravní psychologie

Nabízíme akreditované dopravně-psychologické vyšetření řidičů pro posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jak psychotesty probíhají?

Dopravně psychologické vyšetření trvá zpravidla 2-3 hodiny v závislosti na individuálním tempu klienta a specifickém účelu vyšetření. Vyšetření se skládá ze tří částí: anamnestická část, výkonnostní testy a osobnostní testy.

Naše pracoviště používá kvalitní počítačové vybavení, které šetří Váš čas, zaručuje maximální spolehlivost, měření a profesionalitu vyšetření.

Z čeho se skládá vyšetření?

Anamnestická část – Rozhovor s psychologem k získání vstupních informací o řidičských zkušenostech a osobní informace řidiče.

Výkonnostní testy – Jde především o přístrojových zkouškách na počítači, umožňující posoudit koncentraci pozornosti, rychlost a kvalitu reakcí, readce na zvukové i sluchové podněty psychomotorické koordinace, procesy rozhodování, učení, pružnost, adaptaci. Dále v této části vyšetření, se podle potřeby testují i další kognitivní funkce, důležité při řízení motorového vozidla (např. paměť, intelektová kapacita, exekutivní funkce).

Osobnostní testy – pomocí osobnostního dotazníku, případně projektivních testů se testuje zvládání stresových situací, míru agresivity, ovládání emocí, sebeovládání apod.

Cena: od 1400 - 1600 CZK (nejsme plátce DPH)

Kdy: úterý a pátek, nebo dle dohody;

Kde: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, 3. patro.

motyl_-_doprava.jpg