PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.

Zaměření: individuální a párové poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika, krizová intervence, konzultace

Jazyk: česky, anglicky, španělsky, řecky

PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D založila PROPSYCHE s.r.o., kde pracuje jako klinická psycholožka. Současně působí i jako vedoucí vědecká pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Má bohaté zkušenosti s psychodiagnostickou a psychoterapeutickou léčbou neuropsychiatrických onemocnění jakými jsou úzkostné poruchy, poruchy nálad a psychotická onemocnění. Aktivně participuje při vedení, plánování, organizaci a řešení národních a mezinárodních výzkumů a klinických studií. Působí i jako asistent klinické psychologie na Katedře psychologie FF UK a  přednáší v rámci předmětu klinické psychologie pro studenty UNYPU, je vedoucí mnoha prací pre-graduálních studentů psychologie.

Dr. Rodriguez jako jedna z prvních v ČR implementovala neuropsychologický přístup u psychiatrických pacientů. Dlouhodobě a systematicky se zabývá kognitivními funkcemi u neuropsychitarických onemocnění (je mj. spoluautorkou české baterie kognitivních testů), jejich deficitem a možnostmi remediace. Na toto téma přednáší a publikuje doma i v zahraničí.

Dr. Mabel Rodriguez vystudovala jednooborovou psychologii na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, atestovala v klinické psychologii a je registrována na ministerstvu zdravotnictví. Má zkušenosti s kognitivně behaviorální terapií, dynamickou terapií a výcvik při psychoanalytické společnosti ČSAPP. Spoluprácuje při organizaci jarních škol skupinové psychoanalytické terapie.  Je Členkou výboru řady odborných organizací (AKP, pokladník; CENES, předsedkyně). Poskytuje supervizní semináře a zároveň pracuje pod stálou odbornou supervizí.

PhDr. Katarina Lonekova, Ph.D.

Zaměření: individuální poradenství a psychoterapie, psychodiagnostika, krizová intervence, konzultace

Jazyk: česky, slovensky, anglicky

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. působí jako klinická psycholožka v PROPSYCHE, s.r.o. Současně působí jako odborný asistent klinické psychologie na Katedře psychologie FFUK, lektoruje v rámci výcviku telefonické krizové intervence. Má bohaté psychoterapeutické a psychodiagnostické zkušenosti. Do r. 2010 pracovala jako psycholožka na psychoterapeutickém oddělení v Psychiatrické léčebně Bohnice, po té pracovala v ambulantní psychologické praxi.

Mgr. Kateřina Tučková

Mgr. Kateřina Tučková pracuje jako psycholožka v PROPSYCHE s.r.o, kde se zaměřuje na dětskou a dospělou psychodiagnostiku a psychologické poradenství. 

Absolvuje výcvik v rodinné systemické psychoterapii. Je zařazena do předatestační přípravy v klinické psychologii. Pracuje pod pravidelnou supervizí.