Online služby

Ze zkušenosti práce s našimi klienty a v souladu s jejich požadavky, které vycházejí z časových a pracovních omezení, jsme vytvořili možnost spolupráce online. Tento způsob společného kontaktu nabízí vzájemnou interakci ve formách našich služeb jako je psychologické poradenství a konzultace. Jsme rádi, že Vám službu online můžeme nabídnout.

Vzhledem k charakteru služby poskytované formou online, není možné očekávat plnohodnotný kontakt s terapeutem, ten je možný pouze při osobním setkání. Z tohoto důvodu o vhodnosti využití služby online vždy rozhoduje terapeut.

Naše Skype jméno: Propsyche Propsyche

Jak služba online funguje?

Služba online je poskytována prostřednictvím programu Skype. Je tedy nutné, aby zájemce o využití této formy služby měl program Skype ve svém zařízení nainstalován. Instalaci můžete provést zde.

Jaká jsou naše doporučení?

Pro využití služby online důrazně doporučujeme zabudovanou web kameru.

Jaký je postup pro využití služby online?

Služba online je předem dohodnuta a objednána prostřednictvím pracovníka PROPSYCHE s.r.o.

Platba za službu online je vždy provedena před dohodnutým termínem jejího konání.

Po úhradě služby online provede zájemce na Skype účet PROPSYCHE s.r.o. (Propsyche Propsyche) žádost o akceptaci, která je následně dohodnutým pracovníkem provedena.

.

motyl_-_online_sluzby.png