Termíny kazuistických seminářů

Určeno pro: Psychology zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie a klinické psychology.

Anotace:

  • Kazuistické semináře představují povinnou součást předatestačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.
  • Kazuistický seminář probíhá formou vzájemné dohody nad vybranou kazuistikou.
  • Semináře jsou zaměřeny na klinicko-psychologickou diagnostiku. Jednotlivá témata jsou prezentována formou kazuistik. Dle vzájemné dohody mezi účastníky se věnujeme vybrané kazuistice. Kazuistiky přináší jak PROPSYCHE s.r.o., tak samotní účastníci semináře.

Odborný garant: PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.; PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Kapacita semináře: 10 účastníků
Cena semináře: 400 Kč

ZÁŘÍ-PROSINEC 2019

Září - ST 11/9 - 18:30-20:30
Říjen - ST 2/10 - 18:30-20:30
Listopad - ST 6/11 - 18:30-20:30
Prosinec - ST 4/12 - 18:30-20:30

Psací seminář aneb "Jak psát a dokončit psychoanalytický článek a kazuistiku"

Seminář je koncipován jako uzavřená skupina pro 5-12 praktikujících terapeutů/analytiků, kteří delší dobu plánují napsat článek s psychoanalytickou tématikou, případně publikovat kazuistiku nebo dokončit svoji kolokviální práci. Seminář je určen pro všechny, kteří ztratili motivaci nebo chuť psát, případně se obávají, že budou psát příliš jednoduše a neoriginálně. Jejich “téma” se s postupujícím časem stalo energii odebírající “zkamenělinou”, “cizorodým objektem” mysli.

Semináře proběhnou ve třech sobotních setkáních (20/9, 4/10 a 1/11/2014), každé setkání přibližně ve čtyřech blocích: 9:00-12:00, 13:00-14:30 a 14:45-16:00.

Místem konání budou prostory ProPsyche, Haštalská 760/27, Praha 1.

Při méně než pěti účastnících bude seminář odložen.

Úvodní blok každé soboty bude věnovaný nevědomým překážkám a psychodynamice psaní, strategiím při psaní a praktickým doporučením, v následujících třech blocích se pak budeme věnovat zamýšleným článkům/kazuistikám účastníků semináře. Cílem není vybavit účastníky semináře pouze teoretickou znalostí, jak kazuistiky a kolokviální práce psát (například jak použít klinický materiál ve vztahu k teorii, jak strukturovat článek, jak formulovat jasné a zaměřené zdůvodnění, originalita sdělení, zajištění pacientovy důvěrnosti, citace atd.), ale získat inspiraci k vlastnímu textu, kritické prodiskutování tématu a především odvahu a vášeň svůj článek dokončit.

Případné zájemce prosím o zaslání hrubého názvu nebo náčrtu kazuistiky /tématu práce/ článku a tři čtyři telegrafické body, proč vás dané téma zaujalo. Pošlete, prosím, na adresu:

holub.mail@gmail.com

Závazné přihlášky (případně jakékoliv dotazy) pošlete spolu s orientačním tématem Vaší práce do 14. září 2014.

Cena jednoho sobotního setkání je 600 Kč, celkem 1800 kč za všechna tři setkání, které bude možné uhradit hotově během prvního semináře.

Na setkání se těší

David Holub a Mabel Rodriguez

Termíny kazuistických seminářů pro období září-prosinec 2014

Zdravotnickému zařízení PROPSYCHE s.r.o. byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru „Klinická psychologie“ a to pro oblast praktické a teoreticko-praktické části. Teoreticko-praktická část je organizována prostřednictvím kazuistických seminářů. První z nich Vám nyní přinášíme. Kazuistické semináře jsou otevřeny pro psychology ve specializační průpravě v oboru klinická psychologie a pro klinické psychology, kteří pracují v jiných zdravotnických zařízeních

Určeno pro: Psychology zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie a klinické psychology.

Anotace:

  • Kazuistické semináře představují povinnou součást předatestačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.
  • Kazuistický seminář probíhá formou vzájemné dohody nad vybranou kazuistikou.
  • Semináře jsou zaměřeny na klinicko-psychologickou diagnostiku. Jednotlivá témata jsou prezentována formou kazuistik. Dle vzájemné dohody mezi účastníky se věnujeme vybrané kazuistice. Kazuistiky přináší jak PROPSYCHE s.r.o., tak samotní účastníci semináře.

Odborný garant: PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.; PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Kapacita semináře: 10 účastníků
Cena semináře: 400 Kč

ZÁŘÍ-PROSINEC 2014

Září - ST 10/9 - 18:30-20:30
Říjen - ST 8/10 - 18:30-20:30
Listopad - ČT 13/11 - 17:00-20:00 Tématické: dr. Anton Polák a POR protokoly
Prosinec - ST 3/12 - 18:30-20:30

Přihlášení: marketa.cervenkova@propsyche.cz nebo na tel. 737.254.252
Místo: PROPSYCHE s.r.o, Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1; 3. patro

Termíny kazuistických seminářů pro období leden-červen 2014

Zdravotnickému zařízení PROPSYCHE s.r.o. byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru „Klinická psychologie“ a to pro oblast praktické a teoreticko-praktické části. Teoreticko-praktická část je organizována prostřednictvím kazuistických seminářů. První z nich Vám nyní přinášíme. Kazuistické semináře jsou otevřeny pro psychology ve specializační průpravě v oboru klinická psychologie a pro klinické psychology, kteří pracují v jiných zdravotnických zařízeních

Určeno pro: Psychology zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie a klinické psychology.

Anotace:

  • Kazuistické semináře představují povinnou součást předatestačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.
  • Kazuistický seminář probíhá formou vzájemné dohody nad vybranou kazuistikou.
  • Semináře jsou zaměřeny na klinicko-psychologickou diagnostiku. Jednotlivá témata jsou prezentována formou kazuistik. Dle vzájemné dohody mezi účastníky se věnujeme vybrané kazuistice. Kazuistiky přináší jak PROPSYCHE s.r.o., tak samotní účastníci semináře.

Odborný garant: PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.; PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Kapacita semináře: 10 účastníků
Cena semináře: 400 Kč

LEDEN-ČERVEN 2014

Leden - 22/1
Únor - 12/2
Březen - 12/3
Duben - 9/4
Květen - 14/5
Červen 11/6

Přihlášení: marketa.cervenkova@propsyche.cz nebo na tel. 737.254.252
Místo: PROPSYCHE s.r.o, Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1; 3. patro

motyl_-_seminare.png