Image

Jsme nestátní zdravotní zařízení dětské a dospělé klinické psychologie a psychoterapie.

Jsme smluvním zařízením následujících zdravotních pojišťoven:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR)
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna škoda (ZPŠ)
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra ČR (ZPMV)
  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna ( OZP )
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

CENÍK

péče za přímou platbu pro nepojištěnce nebo pro neindikovanou péči

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE
Individuální 50 min 1 200 Kč
Individuální PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D. 45-50 min 1 500 Kč
Párová a rodinná 50 min 1 500 Kč
Skupinová 90 min 400 Kč
KRIZOVÁ INTERVENCE 50 min 1 200 Kč
PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETŘENÍ
Komplexní psychologické vyšetření
(osobnost, intelekt, kognitivní funkce, sociální dovednosti)
max. 6 h 5 500 Kč
Cílené psychologické vyšetření
(např. kognitivní funkce, intelekt, osobnost, vstup na psychoterapii)
max. 4 h 3 000 Kč
Jiná vyšetření - zjištění profesního zaměření max. 3 h 2 500 Kč
Jiná vyšetření - dopravní psychologické vyšetření max. 2 h 1 400 - 1 600 Kč
Jiná vyšetření- zbrojní pas max. 3 h 2 500 Kč
PSYCHIATRICKÁ PÉČE
Komplexní vyšetření max. 60 min 2 500 Kč
Cílené vyšetření max. 45 min 1 500 Kč
Kontrolní vyšetření max. 30 min 1 000 Kč
ONLINE SLUŽBY 50 min 1 200 Kč

 

Č.Ú.: 5597786001/5500

* Nejsme plátci DPH.

Sjednané termíny našich služeb jsou závazné.

Jakékoliv změny nebo zrušení termínu je nutné dojednat nejpozději 2 dny před jeho konáním.

Jinak je účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč.

Z důvodu zajištění poklidného průběhu našich konzultací, se na sjednaný termín schůzky dostavte prosím nejdříve 10 min před jejím zahájení.