Image

Jsme smluvním zařízením pro klinickou psychologii následujících zdravotních pojišťoven:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR)
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna škoda (ZPŠ)
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra ČR (ZPMV)
  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna ( OZP )
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Jsme smluvním zařízením pro klinickou psychologii a psychiatrii zdravotní pojišťovny:

  • 333 Komerční zdravotní pojišťovna VZP, a.s.

V ostatních případech je psychiatrická péče k dispozici pouze na přímou platbu.

CENÍK

péče za přímou platbu pro nepojištěnce nebo pro neindikovanou péči

 PSYCHOTERAPIE
Individuální 50 min 1 600 Kč
Párová a rodinná 50 min 2 000 Kč
Skupinová 90 min 500 Kč
KRIZOVÁ INTERVENCE 50 min 1 600 Kč
PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETŘENÍ
Komplexní psychologické vyšetření
(osobnost, intelekt, kognitivní funkce, sociální dovednosti)
max. 8 h 15 000 Kč
Cílené psychologické vyšetření
(např. kognitivní funkce, intelekt, osobnost, vstup na psychoterapii)
max. 4 h 4 500 Kč
Kontrolní psychologické vyšetření max. 60 min 1 200 Kč
Jiná vyšetření - zjištění profesního zaměření max. 3 h 3 500 Kč
Jiná vyšetření- zbrojní pas max. 3 h 3 500 Kč
DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření řidičů profesionálů max. 2 h 2 500 Kč 
Vyšetření žadatelů o navrácení řidičského oprávnění max. 2 h 2 600 Kč 
Vyšetření řidičů na žádost praktického lékaře nebo specialisty max. 2 h  2 300 Kč
PSYCHIATRICKÁ PÉČE **
Komplexní vyšetření max. 60 min 2 500 Kč
Cílené vyšetření max. 45 min 1 500 Kč
Kontrolní vyšetření max. 30 min 1 500 Kč
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Vstupní pohovor  60 min 2 500 Kč
Individuální konzultace  50 min 1 600 Kč
ONLINE SLUŽBY 50 min 1 600 Kč

 

Číslo účtu: 5597786001/5500

* Nejsme plátci DPH.

** Psychiatrická péče pouze za přímou platbu.

 

Přijímáme také platby v EUR a USD dle aktuálních kurzů ČNB.

Sjednané termíny našich služeb jsou závazné.

Jakékoliv změny nebo zrušení termínu je nutné dojednat nejpozději 2 dny před jeho konáním.

Jinak je účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč.

Z důvodu zajištění poklidného průběhu našich konzultací, se na sjednaný termín schůzky dostavte prosím nejdříve 10 min před jejím zahájením.